Koulutus

Turvallisuusalan koulutus

Turvallisuusalalla voi työskennellä erittäin vaihtelevissa tehtävissä. Lyhyimmillään alalle pääsee muutaman päivän järjestyksenvalvojan peruskurssin kautta, mutta alan koulutusta tarjotaan yksityisten yritysten lisäksi ammattikouluissa sekä ammattikorkeakouluissa. Pureudutaan alan koulutukseen seuraavaksi hieman tarkemmin.

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja on Suomen lainsäädännön mukaan henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojan tehtävää voi hoitaa vain tehtävään suostuva ja poliisin järjestyksenvalvojaksi hyväksymä ja järjestyksenvalvonta-alueelle järjestyksenvalvojaksi laissa säädetyllä tavalla asetettu henkilö. Järjestyksenvalvojasta tai järjestyksenvalvontatehtävästä saatetaan yleisesti käyttää lyhennettä ”JV”. Lähde: Wikipedia

Järjestyksenvalvojaksi voi hakeutua suorittamalla järjestyksenvalvojan peruskurssin (32 tuntia). Tämän jälkeen voi hakea kotikunnan poliisilaitokselta järjestyksenvalvojakorttia. Kortti myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Vartija

Vartija on yksityisen vartioimisliikkeen palveluksessa oleva siviilihenkilö, jonka tehtävänä on suojata omaisuutta tai turvallisuutta yrityksen ja kohteen omistajan tekemän sopimuksen perusteella. Vartijan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet, sekä työhön liittyvät lait ja määräykset vaihtelevat eri maissa. Lähde: Wikipedia

Vartijakoulutusta tarjoaa sekä yksityiset yritykset että ammattikoulut turvallisuusalan perustutkinnon muodossa. Vaihtoehdot tarjoavat valmiuksia hyvin erilaisiin tehtäviin turvallisuusalalla.

Ammatillinen koulutus

Jotta henkilö voi toimia yksityisellä turvallisuusalalla hänen tulee täyttää laissa säädetyt vähimmäisvaatimukset. Alaa säätelevät laki, asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä Sisäasiainministeriön määräykset.

Vartijana toimiminen Suomessa edellyttää pakollisen koulutuksen suorittamista. Turvallisuusalalla on myös useita erilaisia ammatillisia koulutuksia.

Hakuaika turvallisuusalan koulutusohjelmiin on pääasiassa keväällä, täyttämättä jääneitä paikkoja voi myös tulla hakuun syksypuolella. Vastaavasti kurssit alkavat normaalisti syksyllä ja täydennyshaussa olevat kurssit alkuvuodesta.

Tietoa kursseista saa helpoiten paikallisista ammattioppilaitoksista sekä aikuiskoulutuskeskuksista. Myös alueen turvallisuusalan yritysten toimipisteistä kannattaa käydä kyselemässä lisätietoja vartijan ammatista.

Lue lisää