Ammatillinen koulutus

Turvallisuusalan ammatillista koulutusta saa eri oppilaitoksista. Suoritettavia tutkintoja ovat esimerkiksi:

 • vartijan ammattitutkinto (VAT)
 • turvallisuusvalvojen erikoisammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • turvallisuusalan amk-tutkinto (tradenomi)
 • tekniikan erikoisammattitutkinto

Vartijan ammattitutkinto (VAT)

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (534/2002) 9§ 2.mom määrittää että koulutuksen suorittaneen vartijan tulee kiinnittää A-kirjain olkapoletteihinsa merkiksi suoritetusta vartijan ammattitutkinnosta.

Vartijan ammattitutkinnon pakolliset osat ovat:

 • vartijan työn perusteet
 • vartijan peruskurssi
 • vartioimistoiminta turvallisuusalalla
 • pelastustieto
 • turvallisuustekniikka
 • uhkatilanteiden hallinta

Lisäksi opiskelija opiskelee kaksi valinnaista osaa seuraavista: vastaanottopalvelu, paikallisvartiointi, piirivartiointi ja hälytystehtävät, myymäläturvallisuus, järjestyksenvalvonta, kuljetusturvallisuus, henkilöturvallisuus, yrittäjyys.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on turvallisuusalan ylempi asiantuntija- ja esimiestutkinto joka mahdollistaa koulutuksen suorittaneen henkilön hakea sisäasianministeriöltä hyväksyntää vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi.

(Lähde: Wikipedia)