Pakollinen koulutus

Vartijan pakollinen koulutus

Lain mukaan vakituisen vartijan koulutus on 100 tunnin mittainen ja väliaikaisen vartijan koulutus 40 tunnin mittainen.

Väliaikainen vartija

Väliaikaisen vartijan koulutuksella voi työskennellä vuodessa yhteensä 4 kuukautta. Vartija voi myös suorittaa vartijan ammattitutkinnon josta edellä mainittu 100 tunnin kurssi vastaa kahta ammattitutkinnon osaa. Vartijan peruskoulutus on kaksivaiheinen.

Vartijan peruskoulutus

Vaihe 1 (kesto 40 tuntia)

Peruskoulutus alkaa 40 tunnin vartijan työn perusteet -kurssilla, jolla vartija oppii lakisääteiset oikeutensa ja velvollisuutensa. Kurssin sisältöä säädellään lailla.

Kurssin sisältö:

  • hätäensiavun perusteet
  • voimankäyttökoulutusta
  • laintuntemusta
  • perustietoa viranomaisyhteistyöstä

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan henkilön on mahdollista hakea poliisilta hyväksyntää väliaikaiseksi vartijaksi.

Vaihe 2 (kesto 100 tuntia)

Toisen vaiheen koulutuksen voi suorittaa kun on hyväksytysti läpäissyt ensimmäisen vaiheen kurssin. Kurssilla harjoitellaan EA1-koulutuksen laajuisesti ensiapua, opiskellaan voimankäyttöä sekä selviytymistä erilaisissa uhkatilanteissa. Vartijaa koskeviin säädöksiin palataan myös toisen vaiheen koulutuksessa. Kurssi sisältää myös tulityökoulutuksen.

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan henkilön on mahdollista hakea poliisilta hyväksyntää vartijaksi viideksi vuodeksi kerrallaan.

Voimankäyttökoulutus

Vartijan tulee suorittaa erityinen voimankäyttökoulutus teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta ja ampuma-asetta varten. Koulutuksen saa antaa ja/tai järjestää henkilö, joka on suorittanut poliisikoulun voimankäyttökouluttajan kouluttajakoulutuksen. Vartijan voimankäyttökoulutus on kestoltaan viisi tuntia voimankäyttövälinettä kohden pois lukien ampuma-ase, jonka koulutus kestää 24 tuntia.

Vartijan koulutuksen saa järjestää vain oppilaitos. Erityisen voimankäyttökoulutuksen kaasusumutinta, teleskooppipatukkaa ja ampuma-asetta varten saa järjestää henkilö joka on suorittanut poliisikoulun vartijan voimankäyttökouluttajan kouluttajakoulutuksen sekä on tehtävään hyväksytty.

(Lähde: Wikipedia)